Zapalenia pęcherza nawracające badania kliniczne

Badania kliniczne

Femistina jest suplementem diety, który wykazuje skuteczność we wspomagającym leczeniu ostrych stanów zapalenia pęcherza oraz profilaktyce nawrotowych zapaleń pęcherza.

Femistina stanowi nowe podejście do leczenia zakażeń układu moczowego (ZUM). Jest to odpowiedź na problemy, związane z dotychczasowymi sposobami leczenia:

  • Nieskuteczność preparatów opartych na żurawinie. Analiza Cochrane z 2016 mówi, że „produkty z żurawiną nie mogą być obecnie rekomendowane w profilaktyce ZUM”. Podobną opinię wydało EFSA (Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności) oraz NICE (UK National Institute for Health and Care Excellence)
  • Skutki uboczne – antybiotyki, furagina
  • Rosnąca antybiotykooporność patogenów – zakaz stosowania chinologów i fluorochinolonów, zalecenia towarzystw medycznych (Europejskie Towarzystwo Urologiczne) i Ministerstwa Zdrowia racjonalizacji stosowania antybiotyków, brak współpracy pacjentów, brak konsensusu co do schematów leczenia.

Femistina jest odpowiedzią na konieczność opracowania nowego sposobu leczenia i profilaktyki ZUM (Patent EP 2895180).

Najczęstszym patogenem wywołującym ZUM jest Escherichia Coli (ok. 85%). Wykazuje ona dużą łatwość kolonizacji i przetrwania wewnątrz komórek nabłonkowych. Przylega głównie poprzez adhezyny, pierwszym wobec tego warunkiem profilaktyki przeciwinfekcyjnej jest zabezpieczenie przed możliwością przylgnięcia patogenów do nabłonka.

Femistina wykazuje skuteczność wobec uropatogenów poprzez 3 mechanizmy działania:

Anty-adhezja

ochrona przed przyłączaniem patogenów. D-mannoza zapewnia ochronę przed przyleganiem do komórek nabłonka poprzez przyłączanie się do adhezyn E.Coli. Arbutyna działa na szczepy mannozooporne. 

Anty-internalizacja

ochrona przed wnikaniem do wnętrza komórek. Współdziałanie arbutyny i brzozy tworzy unikalny mechanizm hamujący. Antybakteryjna aktywność tych składników przeciwdziała zagnieżdżaniu bakterii w komórkach nabłonka.

Pro-eksternalizacja

usuwanie bakterii z wnętrza komórek. Bakterie zostają wystawione na działanie antybiotyków i mogą być usunięte z organizmu.

Badanie pokazuje skuteczność łączonej terapii ekstraktów roślinnych (arbutyny, berberyny, brzozy) z d-mannozą w porównaniu do łączonej terapii żurawiną i d-mannozą. Femistina jest bezpieczna i skuteczna w ograniczaniu nawrotów ZUM. 

Wnioski z badania:

  1. Mniejsza liczba lub brak nawrotów w trakcie leczenia i podczas obserwacji (łączny czas leczenia i kontroli = 9 miesięcy)
  2. Mniejsza liczba bakteriurii bezobjawowych. Femistina zmniejsza ilość bakterii w moczu w porównaniu do terapii żurawiną i d-mannozą (wzrost bakteriurii w tej grupie)
  3. Poprawa mikroflory pochwy i obniżenie punktacji LBG (Lactobacillus grade). Przywrócenie równowagi mikroflory pochwy może zmniejszać ryzyko nawrotów ZUM.