D mannoza na zapalenie pęcherza

D-mannoza na zapalenie pęcherza

Naturalny cukier, występujący w małych ilościach w ludzkim organizmie. W ochronie dróg moczowych kluczowe są zdolności anty-adhezyjne d-mannozy. Łatwo przylega zarówno do pojedynczych bakterii, jak i do kolonii, które zagnieździły się w nabłonku pęcherza moczowego. Przyłączając się do pojedynczych, wolno pływających bakterii, uniemożliwia im adhezję do nabłonka, dzięki czemu zapobiega kolonizacji. Skolonizowane skupisko bakterii „obciąża” mechanicznie, poprzez przyłączanie się do niego. W momencie oddawania moczu, obciążone gniazdo bakterii, zostaje wypłukane na zewnątrz organizmu. W opatentowanej formule Femistina, d-mannoza zapewnia ochronę dróg moczowych w trakcie dnia. Jest bezpieczna dla organizmu, ponieważ nie jest metabolizowana w układzie pokarmowym, nie wykazuje skutków ubocznych i nie wpływa na poziom cukru.

Żeby właściwie zrozumieć znaczenie mannozy w zapobieganiu zakażeniom układu moczowego, trzeba wiedzieć co najcześciej je powoduje (Escherichia Coli) i w jaki sposób dochodzi do zakażenia (mechanizm działania E. Coli – bakteria przyczepia się do komórek za pomocą fimbrii, czyli „witek”które otaczają bakterię z zewnątrz).

Pierwszym etapem adhezji patogennej E. Coli do komórek nabłonka jest wiązanie adhezyny FimH (fimbrii) z nabłonkiem pęcherza poprzez interakcję z grupami mannozy na powierzchni komórki gospodarza. Zatem zastosowanie mannozy lub analogów mannozy może pomóc w blokowaniu adhezji E. coli do nabłonka pęcherza (Hung i in. 2002).

Powstrzymanie przed przylgnięciem patogenów do komórek nabłonka jest pierwszym i najważniejszym warunkiem właściwej obrony przed zakażeniem.

Działanie d-mannozy przy zapaleniu pęcherza

Badania i bezpieczeństwo d-mannozy

Badanie in vivo przeprowadzone na myszach wykazało, że D-mannoza nie tylko blokuje adhezję E. coli do nabłonka dróg moczowych, ale także zapobiega inwazji bakterii i późniejszemu tworzeniu się biofilmu (Wellens i in., 2008). Oznacza to, że d-mannoza nie tylko blokuje przyleganie patogenów do nabłonka na pierwszym etapie zakażenia, ale zapobiega w dłuższej perspektywie kolonizacji nabłonka przez nagromadzenie patogenów.

Badanie Schaffer i in. (1984) wykazało, że d-mannoza hamowała wzrost szczepów E. coli izolowanych od kobiet z nawracającymi ZUM o 42%.

D-mannoza jest substancją bezpieczną:

 • Cukier występujący w małych ilościach w ludzkim organizmie
 • Przy stałych stężeniach, nie jest metabolizowany w układzie pokarmowym, tylko w całości transportowany do nerek, a potem do pęcherza. Nie jest magazynowany w wątrobie. Nie wpływa na ilość we krwi.
 • Pałeczki okrężnicy przyczepiają się do niego i są wraz z moczem wydalane. D-mannoza jest szybko usuwana z organizmu wraz z przyległymi do niej patogenami.
 • Nie powoduje działań niepożądanych jak np. Antybiotyki
 • Brak skutków ubocznych, nie wpływa na poziom cukru i ciśnienie krwi
 • Trudna do przedawkowania (mechanizm absorpcji – nie jest przyswajana z przewodu pokarmowego)

Odmiana „d”- mannoza w nazwie, oznacza działanie przeciwbakteryjne, które dokonuje się poprzez blokowanie „wypustek”, dzięki którym patogeny przyczepiają się do nabłonka w obrębie dróg moczowych.

Działanie d-mannozy

 • Działa „mechanicznie” poprzez przyczepianie się zarówno do pojedynczych, wolno pływających bakterii jak i całych grup bakterii zagnieżdżonych w nabłonku pochwy.
 • Jest to istotna przewaga w porównaniu do proantycyjanidyn żurawiny, które przyczepiają się tylko do wolnych bakterii.
 • D-mannoza, przylegając do grup bakterii, które skolonizowały się w nabłonku pęcherza moczowego, stale „obciąża” to gniazdo, które w pewnym momencie jest na tyle ciężkie, że nie jest już w stanie utrzymać się w nabłonku i jest wydalane wraz z moczem.

Kiedy stosować d-mannozę?

 • D-mannoza może być stosowana w celu zmniejszenia symptomów ostrej fazy ZUM oraz w nawrotowym ZUM, jeśli jest stosowana przy pierwszych objawach zakażenia
 • D-mannoza wykazuje skuteczność przeciw najważniejszym szczepom E. Coli lub Enterococcus powodujących ZUM
 • D-mannoza jest naturalną alternatywą dla pacjentów, którzy nie chcą stosować codziennej profilaktyki lub małych dawek antybiotyku w celu profilaktyki zakażeń lub zakażeń nawrotowych. Jest to bardzo ważne w kontekście rosnącej oporności na antybiotyki!